Vain kannattavuuden ohjaaminen voi olla virhe

Millä parametrilla valitsemme sijoituksen?

Tavallisinta on se, että tunnemme turhautumista, jos näemme, että salkkumme tuotto on ollut 5 % verrattuna toiseen mahdolliseen 7 %:iin.

On luonnollista, että sijoittaja yleensä haluaa hyvää tuottoa, joten on ymmärrettävää, että sijoittajat keskittyvät välittömästi tähän numeroon.

Kuitenkin, voi olla virhe keskittyä vain kannattavuuteen. Siksi teknisesti on tapana sanoa, että kannattavuus/riskisuhde on parempi analysoida. Tämä suhde voi kertoa enemmän sijoituksen ominaisuuksista tai laadusta ja antaa enemmän tietoa portfoliostamme kuin vain kannattavuuden tarkastelu.

Kannattavuuden lisäksi

Tämän havainnollistamii vertaamme kahta portfoliota, jotka alkavat samasta pisteestä ja kehittyvät eri tavalla tietyn ajanjakson aikana.

Heidän palautukset lopussa ovat samanlaisia, mutta reitti niiden saamii on erilainen.

Minkä sijoituksen haluaisit mieluummin?

Vaikka tuotto on molemmissa tapauksissa sama, noin 1 %, uskomme, että valtaosa olisi halunnut sijoittaa vihreään omaisuuteen.

Siniseen omaisuuteen sijoittaminen olisi luultavasti tuonut meille lisää unettomia öitä. Pian aloittamisen jälkeen sininen salkku menettää 4 %. Mutta on myös totta, että hetken kuluttua hän toipuu nopeammin ja ansaitsee 6% ajan kuluttua.

Toisaalta vihreä salkku menettää pahimmalla hetkellä ”vain” 2 %, mutta maksimi palautuessa jää puoleen, +3 %.

Näemme, että sininen ja vihreä omaisuus tuottavat erilaisia ​​”vuoristoratoja”. Sininen on jyrkempi vuoristorata ja vihreä vähemmän. Tässä tapauksessa ja tämän ajanjakson aikana molemmat päätyvät 1 %:n tuottoon.

Varmasti tällä tiedolla valitsisimme vihreän salkun, sillä saisimme samanlaisen tuoton, mutta ainakin nukuisimme hieman rauhallisemmin. Voisimme rinnastaa vuoristoradan korkeuden riskiin, niin finanssiala yleensä tekee.

Mutta, Mitä tapahtuu, jos laajennamme katseemme ja näemme näiden kahden salkun käyttäytymisen pidemmällä aikavälillä?

Yllä oleva kaavio näyttää kannattavuuden kehityksen 1.1.2015–31.12.2019 kahdessa salkussamme (strateginen 2 vihreällä ja strateginen 9 sinisellä), ja näemme kuinka:

  • Sininen vuoristorata (Strategic 9) on jyrkempi, mutta sen kumulatiivinen tuotto on paljon korkeampi, jopa 42,2 %.
  • Vihreä vuoristorata on vähemmän jyrkkä (Strategic 2), mutta antaa paljon alhaisemman 16,5 %:n tuoton.

Olemme asettaneet päälle ensimmäisen kaavion havainnollistamaan sitä Päätösten tekeminen lyhyessä ajassa voi johtaa vääriin johtopäätöksiin. Tällä emme tarkoita, että sininen lompakko olisi paras. Se on paras tai huonoin tarpeidemme mukaan. Myöhemmin analysoitavat parametrit voivat auttaa meitä määrittämään sen.

Kumman valitsisit nyt?

Yrittääksemme vastata tähän, näemme, että meidän on päätöksissämme otettava huomioon muutkin parametrit kannattavuuden lisäksi.

1. Tuotot volatiliteetilla / Sharpe-suhteella oikaistuina

Talousasiantuntijat ovat luoneet erilaisia ​​parametreja auttaakseen meitä tekemään nämä päätökset paremmin tuntemalla tosiasiat.

Yksi käytetyimmistä on volatiliteettikorjattu tuotto (RAPV) tai sen monimutkaisimmassa versiossa Mr. Sharpen luoma suhde Sharpen suhde.

Tämä parametri koostuu tuoton jakamisesta volatiliteetilla (Sharpen suhteen riskittömän omaisuuden tuotto diskontataan tuotosta).

Yllä olevista kaavioista voimme nähdä, kuinka Strategic 9 -salkun parempi kannattavuus ”korjataan” suuremmalla volatiliteetilla, jonka se joutuu kestämään (kuten olemme nähneet, ennen kuin sillä oli selvempi vuoristorata), mikä aiheuttaa sekä Sharpen Strategic 2 -salkun (0,75) suhde RAPV:hen (0,70) on jonkin verran ”parempi” kuin Strategic 9 -salkun (0,66 ja 0,64). Toisin sanoen Strategic 2 -salkku saa hieman enemmän tuottoa volatiliteettiyksikköä kohden.

Tämä suhdeluku on laajalti käytössä, koska sijoituksen riski rinnastetaan usein volatiliteettiin, mutta tämä on erittäin kyseenalainen oletus.

Volatiliteetti olettaa, että negatiiviset ja positiiviset arvon muutokset jakautuvat tasaisesti. Todellisuudessa rajuja kaatumisia tapahtuu kuitenkin paljon useammin kuin jyrkkiä nousuja.

The keskihajonta se ei ota huomioon tätä epäsymmetristä tuottojen jakautumista, joten tulokset ovat epätarkkoja, kun Sharpe/RAPV:tä käytetään analysoimaan varojen tuottoa, joiden jakautuminen ei ole normaali.

2. Sortino-suhde

Sortino-suhde eroaa Sharpe/RAPV-suhteesta siinä, että se ottaa huomioon vain negatiiviset keskihajonnan (oletetaan vaikka volatiliteetti markkinoiden laskussa, mistä sijoittaja on todella huolissaan).

Kuten Sharpe-suhde (SAR), mitä korkeampi lajittelusuhteen arvo on, sitä ”parempi”.

Yllä olevasta kaaviosta näemme kuinka Strategic 2 -salkku (1,4) saa jonkin verran ”paremman” sortino-suhteen kuin Strategic 9 -salkku (1,2).

Lajittelusuhde kuitenkin jaa ongelma jakelun ympärillä tuottoa, joten Sortino Ratio kärsii samoista ongelmista kuin Sharpe Ratio.

3. Kannattavuus korjattuna maksimipudotuksen mukaan (nosto)

Tässä laskelmassa käytetään enimmäisnostoa riskin mittana volatiliteetin sijaan.

Enimmäisnosto on suurin tappio, jonka pahimpana aikana markkinoille tuleva ja sieltä poistuva sijoittaja olisi kärsinyt.. Toisin sanoen se osoittaa tappion äärimmäisissä olosuhteissa, sisääntulon maksimitasolla ja poistumisesta minimissä.

Sen etu muihin monimutkaisempiin tilastollisiin mittareihin nähden on hyvin helppo ymmärtää. Maksimipudotus on helppo mitata ja seurata, kun taas volatiliteetti tai keskihajonta vaatii jonkin verran tilastotietoa.

Kannattavuus/maksimipudotussuhde Se lasketaan jakamalla vuosituotto enimmäisnostolla.

Yllä olevista kaavioista näemme, kuinka tämän mittarin mukaan nämä kaksi salkkua tasoittaisivat tehokkuuttaan.

Strategic 9 -salkun tuotto on paljon korkeampi (7,3 %) ja vaikka jaamme sen maksimipudotukseen, se on myös paljon korkeampi (20,4 %), tuloksena on samanlainen tuotto/maksimipudotussuhde (7,3 %/20,4 %= 0,36) kuin Strategic 2 -salkku (3,1 %/8,2 %=0,38), kuten Sharpen suhdeluvulla.

Pudotuksessa maksimiarvoista on se etu, että toisin kuin volatiliteetti, Se on vapautettu tuottojen jakamiseen liittyvistä ongelmista.

4-Value at Risk (VAR)

Yksi käytön ongelmista tilastot riskin mittaamii ovat, että lasketut parametrit ovat riippuvaisia ​​itse tilastoista eli historiallisista tiedoista joita meillä on (esimerkissä, jota olemme käyttäneet 5 vuotta).

Vaikka mallisalkkujemme historiatietoihin sisältyy vaikeita vuosia, kuten 2015 ja 2018, ne eivät sisällä äärimmäisiä vuosia, kuten viimeinen finanssikriisi.

Hän VAR (Value at Risk englanniksi) on jälleen tilastollinen parametri, mutta antaa silti meille viitteen siitä, mikä on mahdollinen odotettu tappio (tietyllä varmuudella), joka meidän on ehkä kannettava tietyn ajanjakson aikana.

Emme aio mennä tässä (laskelmiin) paljoa yksityiskohtiin tai mihin elementteihin se perustuu (näet sen täältä). Seuraamme yksinkertaisesti kahden esimerkkiportfoliomme esimerkkiä.

VAR on kiinteästi sidoksissa volatiliteettiin, koska se lasketaan kertomalla volatiliteetti parametrilla (luottamusasteeseen perustuva sigma).

95 %:n luottamustasolla Strategic 9 -salkun pudotus voi olla paljon suurempi (viimeisten 5 vuoden historiatietojen perusteella), jopa 19 % vuodessa. Toisin sanoen 95 prosentissa tapauksista Strategic 9 -salkun enimmäispudotus on 19 prosenttia. Tämä pudotus olisi pienempi (joskaan ei merkityksetön) kuin 7 % Strategic 2 -salkussa.

Siksi VAR antaa meille kattavamman ulottuvuuden ottamamme riskin suhteen. Siksi sisällytämme profilointiprosessiimme VAR:n osoituksen suodattaaksemme paremmin riskit, joita sijoittaja voi ottaa.

Missä tapauksissa vain kannattavuuden ohjaaminen voi olla virhe tai ei?

Tämän postauksen aikana olemme nähneet, kuinka kannattavuuden lisäksi on muitakin parametreja, jotka on otettava huomioon sijoitussalkkusijoittamisessa.

Olemme sekoittaneet tässä kahdenlaisia ​​parametreja. Suhteet, kuten volatiliteetti, maksimipudotus tai VAR, jotka antavat meille riskin ”mitat”.

Toisaalta Sharpe Ratio, RAPV, Sortino Ratio ja kannattavuus/maksimipudotus antavat meille viitteitä rahoitusalan yleisesti hyväksymien sijoitusten tai sijoitussalkkujen tehokkuudesta.

Seuraavassa taulukossa näemme yhteenvetona käyttämämme parametrit ja kaikkien profiilien keskiarvon (ja alla liitteen, jossa on yksityiskohtaiset tiedot kaikista profiileista).

tässä postauksessa olemme vertailleet kahta hyvin erilaista portfoliota ja suhteiden vertailu voi olla vähemmän edustava. Nämä vertailut voivat olla järkevämpiä salkkujen kanssa, jotka ovat samanlaisia ​​tuoton tai riskin suhteen.

Huolimatta nämä parametrit ovat olemassa ja voivat olla erittäin hyödyllisiä asiantuntijoille taloudellinen, jotkut sijoittajat voivat kyseenalaistaa, annetaanko heille subjektiivinen näkemys siitä, että salkku on parempi vai huonompi. Muun muassa siksi, että sijoittaja voi olla täysin tietämätön niistä ja keskittyä siihen, mitä hän voi hallita.

Esittelyssämme olemme laittaneet sanan ”paras” lainausmerkkeihin, koska paras ja huonoin voivat tässä käsiteltyjen suhteiden lisäksi olla hyvin suhteellisia tai subjektiivisia.

Joka tapauksessa meidän on vältettävä tekemästä päätöksiä vain lyhyellä aikavälillä mitattaviin parametreihin perustuen. Kuten alussa näimme, lyhyiden ajanjaksojen havainnointi voi johtaa meidät virheisiin.

Tässä käsitellyt samat mittaukset hyvin lyhyen aikavälin datalla antaisivat erilaisia ​​havaintoja. Siksi on otettava huomioon, että mitä lyhyempi aika, sitä tärkeämpää on tietää riskitoimenpiteet.

Johtopäätös

  • Lyhyellä aikavälillä vain kannattavuuden ohjaaminen on virhe, koska Lyhyesti sanottuna häviämisen riski on erittäin tärkeä.. Muistakaamme tämän viestin alun, sanoimme, että ”pian aloittamisen jälkeen sininen salkku menetti 4%”.
  • Pitkällä aikavälillä se on kiistanalaisempaa ja voi olla merkityksellisempiä taloudellisten tavoitteidemme saavuttamii kuinka korkea on vuoristorata, joka ohjaa kannattavuuttamme (eri riskimitat ovat seurausta tästä korkeudesta).

Lopussa, Meille paras portfolio on se, joka auttaa saavuttamaan taloudelliset tavoitteemme ja samalla antaa meille mahdollisuuden nukkua rauhassa.. Tässä on osa subjektiivisuutta ja siksi sitä on vaikeampi mitata.

Olemme jo kommentoineet, että jos investoimme lyhyellä aikavälillä, riskin tunteminen on välttämätöntä, mutta jos onnistumme sijoittamaan pitkällä aikavälillä, ”riskistä” tulee suhteellisempi mitta ja kannattavuus tärkeämpi, varsinkin jos se auttaa saavuttamaan tavoitteemme. tavoitteet. tavoitteet.

Tätä varten suosittelemme, että vuokraat tarpeisiisi räätälöidyn ja kriisinkestävän sijoitussalkun.

About admin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *