Työturvallisuus ja työterveyssuojelu

Ihmishenkien pelastaminen ja onnettomuuksien ehkäiseminen tiettyjä työturvallisuutta ja -terveyttä koskevia sääntöjä noudattaen ei ole vaihtoehto vaan velvollisuus. Onnettomuuksia sattuu uudestaan ​​​​ja uudestaan, etenkin ammateissa, joissa on kosketusta raskaiden koneiden, vaarallisten työkalujen ja kemiallisten aineiden kanssa. Olisi harhaanjohtavaa ajatella, että onnettomuudet voivat hävitä, mutta niiden ennaltaehkäisyä pyritään tietoisesti optimoimaan.

”Mikään työ ei ole oman tai työtovereiden hengen vaarantamisen arvoinen. »

Tämän yksinkertaisen ja tehokkaan lauseen SUVAn ”tärkeiden sääntöjen” kärjessä pitäisi toimia ensisijaisena ohjeena kaikille työnantajille ja työntekijöille. Kaikki työntekijät eivät tietenkään vaikuta samalla tavalla, sillä tapaturmariski vaihtelee toimialakohtaisesti pienestä todella kuolemaan johtavaan.

Useat elimet ovat asettaneet itselleen tehtäväksi ja tavoitteekseen laatia säännöt ja välineet, joiden tarkoituksena on paitsi ehkäistä ja vähentää työtapaturmia myös edistää ja valvoa niiden täytäntöönpanoa. Eri aloihin liittyvät tieteelliset tutkimukset ja tilastot antavat perustietoa riskitekijöistä ja vaaratilanteista. On selvää, että teema on erityisen tärkeä käsityön ammateissa. Tämä koskee varsinkin vuokratyövoimayrityksiä, joilla on yhä keskeisempi rooli tällä alalla.

SUVA – tärkeät säännöt

Mitkä palvelut ja tahot ovat vastuussa työterveyden ja -turvallisuuden suojelusta Sveitsissä?

Sveitsissä FCOS (Federal Coordination Commission for Occupational Safety) on määritelty työturvallisuuden ja työterveyden suojelun keskeiseksi tieto- ja koordinointipalveluksi. Sen päätehtävänä on työtapaturmien ja -sairauksien ehkäiseminen. Se antaa määräyksiä ja koordinoi sekä ennaltaehkäisevien toimenpiteiden täytäntöönpanoa että yhtenäistä soveltamista. Hankkeidensa toteuttamiseksi se delegoi erilaisia ​​toimivaltuuksia muille elimille: kantonien työsuojeluviranomaiset ja SUVA vastaavat yritysten neuvonnasta ja valvonnasta, kun taas SECO ja erikoisjärjestöt tukevat niitä. Katso tästä aiheesta CFST-esite 62535 nykyinen.

SUVA:lla (Sveitsin kansallinen tapaturmavakuutusrahasto) on oma ”terveydensuojelun” osasto. Se toimii yhteyspisteenä työnantajille, henkilöstölainatoimistoille ja työntekijöille, kun kyse on elintärkeistä turvallisuusmääräyksistä eri aloilla (esim. hissien käsittely, kunnossapito, kaupallinen ja teollisuussektori, maa- ja vesirakentaminen, kattojen ja julkisivujen huolto, puuntyöstö, rappaus). ja maalaus, tieliikenne, sähkö jne.).

SUVA toimittaa tiedotusesitteitä, jotka on räätälöity erityisesti eri toimialojen esittämiin vaaratilanteisiin. Oppisopimuskoulutuksessa on myös lisäosio ”turvallinen oppisopimus”. Koska he ovat yleensä uusia työelämässä, heillä ei ole vielä kokemusta ja he ovat alttiina suuremmalle tapaturmariskille. SUVA:n mukaan myös määräaikaisissa tehtävissä olevat työntekijät altistuvat keskimääräistä enemmän tapaturmariskille. Näissä tapauksissa tapaturmia tapahtuu myös rakennusalalla.

SUVA – henkilöstölaina ja määräaikainen työ

Kuka on vastuussa ehkäisevien toimenpiteiden soveltamisesta?

Työturvallisuuden ja -terveyden suojelun aihe on monien tekijöiden määräämä, ja se muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Tärkein asia koskee tapaa, jolla ennaltaehkäisy toteutetaan. Tämä vaihe edellyttää kaikkien asianosaisten osallistumista. Työnantaja tai toimeksiantajayritys on ensisijaisesti vastuussa tarvittavien turvallisuusmääräysten varmistamisesta. Hänen on paitsi huolehdittava riittävistä teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä, myös annettava määrätyt laitteet työntekijöiden käyttöön. Työntekijä sitoutuu omalta osaltaan tuntemaan tarvittavat turvallisuussäännöt ja noudattamaan niitä.

Yhä tärkeämpi haaste tilapäistyön aloille

Koska useissa ammateissa esiintyvä tilapäistyö on tullut oleelliseksi osaksi talouttamme, henkilöstölainatoimistot ovat yhä tärkeämmässä roolissa turvallisuuden ehkäisyssä. Artikkeli Vaaleanpunainen tutus vai kuolleet työntekijät? Julia Bryner (Swissstaffingin markkinointi- ja tapahtumapäällikkö), swissstaffing julkaisi lokakuussa 2017, käsittelee tapaturmien ehkäisyn teemaa niiden käsityksen ja hallinnan näkökulmasta. Kirjoittaja vahvistaa, että vuokratyöntekijät joutuvat useammin onnettomuuksien uhreiksi kuin vakituiset työntekijät.

Uudella työntekijällä on yleensä kaksinkertainen loukkaantumisriski johtuen siitä, että hän ei työkokemuksestaan ​​huolimatta vielä osaa arvioida uudessa työympäristössään esiintyviä vaaran lähteitä. Tämä koskee myös vuokratyöntekijöitä, sillä heitä kutsutaan säännöllisesti töihin uuteen ympäristöön. Kohdennettu tieto ja ohjeet ovat erityisen tärkeitä näissä tapauksissa.

J. Brynerin mukaan henkilöstölainapalveluiden ei aina ole helppoa vakuuttaa vuokratyöntekijöitään työturvallisuussääntöjen tärkeydestä – kulttuuriset ja joskus tekniset erot tulisivat huomioon. Eri toimialoilla toimiva henkilöstölainatoimisto kohtaa myös erittäin suuren määrän eri aluekohtaisia ​​turvallisuussääntöjä. Kysymys ”Kuinka saan turvallisuusviestini perille ja motivoida sen soveltamista?” on myös haaste. Visualisoinnista ja toimintakehotuksista voi varmasti olla hyötyä, mutta tarkka kohderyhmä on tunnettava. J. Brynerin mukaan ranskankielisessä Sveitsissä ”arvostamme emotionaalista ja negatiivista tyyliä, kun taas saksankielisessä Sveitsissä pidämme parempana positiivista sävyä. »

Julia Bryner, Vaaleanpunainen tutus vai kuolleet työntekijät?julkaistu 6.10.2017 www.swissstaffing.ch . Katso myös linkki artikkeliin HR tänään.

Konkreettiset instrumentit ja niiden käyttö: esimerkki henkilöstölainasta

Turvallisuuden osalta henkilöstölainatoimisto toimii ennen kaikkea välittäjänä. Tämä edellyttää eri työmailla voimassa olevien turvallisuusohjeiden tuntemista ja niiden välittämistä vuokratyöntekijöille. Toimiston on selvitettävä, onko vuokratyöntekijällä tarvittavat turvavarusteet toimiakseen (esim. suojalasit, kypärä, turvakengät, käsineet, kuulosuojaimet jne.). klotiimiTiedotamme tästä erittäin tarkasti ja tarjoamme työntekijälle henkilökohtaiset turvavarusteet, jos hän niitä tarvitsee.

Toisaalta on olennaista, että henkilö on tietoinen turvallisuusohjeista ja niiden noudattamisen tarpeesta. Visuaalisena ja informatiivisena työkaluna meillä on saatavilla monia CFST- ja SUVA-esitteitä. Jokainen työntekijä saa oman turvallisuuspassin, joka sisältää paitsi hänen henkilötietonsa, myös hänen ammatillisen peruskoulutuksensa, täydennyskoulutuksensa ja erityiskurssit, joihin hän on osallistunut, sekä saamansa ohjeet – tiedot, jotka dokumentoivat jokaisen työntekijän henkilökohtaisen tietämyksen tilan. työterveyden ja -turvallisuuden kannalta. Jokainen vuokratyöntekijä saa myös tiedoston, joka sisältää hänen toiminta-alaansa koskevia erityisiä esitteitä. Nämä sisältävät myös yleisiä ohjeita, jotka koskevat monia ammatteja, kuten:

– ”Vaarojen hallinta”

”Työturvallisuus ja työterveys. Vaaratilanteet: Väärin – oikein »

”Selkeä kanta alkoholiin ja muihin riippuvuutta aiheuttaviin aineisiin”

Yksi näiden esitteiden vahvuuksista on se, että ne ovat saatavilla kolmella kansallisella kielellä ja niissä on selkeitä kuvia. Tämä on erityisen hyödyllistä tapauksissa, joissa työntekijällä on kielimuuri tai hän ei osaa lukea täysin sujuvasti. Tähän on tietysti lisätty se, että visualisoinnilla on ratkaiseva vaikutus. On kiistatonta, että tarkka ja johdonmukainen viestintä turvallisuussääntöjen välittämisessä on ensiarvoisen tärkeää.

Martin Kunzin kanssatiimi tiimissä on sisäinen SiBe-turvallisuusassistentti ja siten pätevä asiantuntija kaikissa työturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. J. Brynerin artikkelissa Michael Niggli, toimistomme johtajatiimi sa Baselissa, vahvistaa: ”Kehitys on ollut vaikuttavaa. Nykyään turvallisuusohjeet ovat keskitettyjä ja erittäin tiukkoja. klotiimi, haluamme aina olla askeleen edellä. Yhdessä Martin Kunzin kanssa pystymme nyt täyttämään asiakkaidemme turvallisuusvaatimukset ammattitaidolla. »

Pitkälle kehittyneessä yhteiskunnassamme on sanomattakin selvää, että terveyden ja turvallisuuden suojelu on aina ollut etusijalla. Tulevaisuudessa on edelleen suuria mahdollisuuksia onnettomuuksien ehkäisyssä ja uudet keinot tietoisuuden lisäämiseen tuovat jatkossakin lisähaasteita.

About admin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *