Johtotason 2 haasteet

Toisen tason johtajat kohtaavat ainutlaatuisia haasteita, kuten kyselyssäni käy ilmi toinen johtamistaso näyttää selvästi: 61,9 % ovat sitä mieltä: Kyllä, toisen johtotason johtajien on kohdattava erityisiä haasteita! Tämä on sama kuin kokemukseni, joka minulla on ollut monissa johtamisvalmennussessioissa. Tässä viestissä keskityn F2-johtajien kahdeksaan suurimpaan haasteeseen.

Mikä on johtamisen toinen taso?

Toiselle johtotasolle on ominaista sen välittäjäasema. F2-johtajat ovat ensimmäisen ja keskijohdon välissä ja siten kahden täysin erilaisen johtamiskulttuurin välissä. Päivittäisessä johtamistyössään he joutuvat monenlaisten odotusten ristituleen – myös valtava emotionaalinen haaste.

Toisen tason johtajien 8 suurinta haastetta

Mitkä ovat keski- ja ylimmän johdon välisen johtoaseman erityishaasteet? Ja mitä muutospyyntöjä F2-johtajilla on? Esitin nämä kysymykset kyselyssäni ja sain monia mielenkiintoisia vastauksia, joista haluan lyhyesti tiivistää. Korostan myös joitakin keskeisiä haasteita toisella johtotasolla Leadionin vierailevassa artikkelissani. Voit lukea täältä, miksi pidän myös toisen johtotason johtajista ”sillanrakentajina”.

1.) Toinen johtotaso vaikeassa sandwich-asemassa

Sitä kutsutaan aina voileipärullaksi. F2-johtajien tulee hallita keski- ja ylimmän johdon välinen tasapaino ja tyydyttää heidän usein ristiriitaiset toiveensa ja tarpeensa. Molemmilla on korkeat vaatimukset ja odotukset toiselle tasolle. Nämä suorituskykyvaatimukset kasvavat koko ajan. Mutta todellisuus tekee näiden vaatimusten täyttämisen lähes mahdottomaksi.

2.) Uuvuttava monitoimirooli

Monet F2-pelaajat näkevät myös itsensä yhdessä monitoimirooli ylimmälle johdolle. Toisaalta he ottavat hoitaakseen kaiken pohjatyön ensimmäiselle johtotasolle, toisaalta kääntää he julistivat aivan huipulla Strategiat toimintasuunnitelmiksi ja toimenpiteiksi ja hoitaa operatiivisen liiketoiminnan. Ei ole harvinaista, että johto määrittelee liiketoimintakriittisiä, ei aina suosittuja toimenpiteitä, jotka on pantava täytäntöön keskijohdon tasolla. Toisen johtamisen tason on tarkoitus ”antaa hyvät kasvot huonolle pelille”.

3.) Tuolien välissä ikuisesti

Myös erilaiset pelisäännöt eri johtamistasoilla on nimetty erityisiksi haasteiksi. Toisen johtotason odotetaan hallitsevan asianomaisen kielen ja vastaavat pelisäännöt. Se antaa vaikutelman, että ensimmäinen taso on suljettu maailma ja että myös keskijohto on. Joillekin näyttää siltä, ​​ettei näillä kahdella maailmalla ole (enää) mitään tekemistä toistensa kanssa. F2-johtajien minäkuva on – positiivisesti muotoiltu – kahden maailman välisen välittäjän omakuva, joka on muotoiltu negatiivisesti: istuu kaikkien tuolien välissä! Eräs IT-alan johtaja nimeää erilaista ”ajattelua” erityisenä haasteena: Koska ylin johtotaso tuntee ”asiantuntijan” yhä vähemmän, F2-tason tehtävänä on välittää IT:n potentiaalia ylöspäin hallitukselle. johtajia, samalla tuomaan liiketoimintaa lähemmäksi ”asiantuntijakeskijohtoa”.

4.) Ei arvostusta

Kyselyyn osallistuneiden mukaan keski- ja ylin johto eivät kiitä heitä tästä välittäjän roolista Arvostus, päinvastoin: Keskijohdon tasolla nämä johtajat nähdään usein estoina ja puolustusmuureina, kun taas ylimmän johdon tasolla he ovat ”karkea timantti”.

5.) Paljon vastuuta, vähän valtaa tehdä päätöksiä

F2-johtajilla on paljon vastuuta ja samalla vähän pätevyyttä Päätökset. Monet kyselyyn osallistuneet kertovat, että selkeät tavoitteet ja tavoitteet puuttuvat. Lisäksi toista johtamistasoa koskevat päätökset kumoavat usein spontaanisti ensimmäinen – mikä ei varsinaisesti vahvista uskottavuutta työntekijöiden silmissä. Lisäksi päätöksenteossa on usein vaikeuksia, koska ihmiset, joille puhua, eivät usein ole tavoitettavissa.

6.) Johtamisen kehittämisen puute

Yrityksiltä puuttuu usein oikea Valmistautuminen tähän erityiseen johtajuuteen. Johdon kehittäminen Ei mitään!

7.) Emotionaaliset haasteet toisella johtamistasolla

Muutama ääni muotoili sen inhimillisiä haasteita hyvin selkeä: Toisaalta pelko ensimmäinen taso ennen ”väärinkäyttöä” puskurina ylimmän ja keskijohdon välillä. Ja aivan erilainen – paljon syvempi pelko – joka johtuu suuresta kunnianhimosta urasuunnittelussa, epäluuloisuudesta, liiallisesta sitoutumisesta yritykseen, yhä harvemmasta yksityiselämästä: ”pääsyn” tunteen sijaan pelko epäonnistumisesta. painaa sen yli…

8.) Toisen tason johto on huonosti perillä

Ja entä se tietoisuutta yrityksen sisällä ja ulkopuolella? Monet toisen johtotason johtajat tuntevat olevansa huomattavasti vähemmän tietoisia kuin ylin taso. Vaikka ensimmäinen taso on lähes ylitarjontaa tapahtumatarjouksista, markkinoilla ei ole juuri mitään, mitä tarjotaan erityisesti tälle kohderyhmälle.

Johtopäätös: Toinen johtamistaso vaikeana käyttöliittymänä

Eräs kyselyyn osallistunut ilmaisi asian näin – ja ehkä tämä on täydellinen yhteenveto kaikista vastauksista:

”Toinen johtamistaso on minulle yrityksen vaikein rajapinta.”

Pidän myös erään hallituksen jäsenen lausuntoa erittäin jännittävänä:

”Toisen johtotason tulee johtaa operatiivista liiketoimintaa itsenäisesti. Teen havainnon, että tämä hyvin heterogeeninen taso kamppailee usein strategisten suuntausten kehittymisen kanssa. Täältä löytyy erittäin hyviä asiantuntijoita, mutta he eivät ole tarpeeksi johtajia. Koska jotkut heistä ovat pitkäaikaisia ​​asiantuntijoita, oletetaan, että he ovat ”kypsiä” johtamiskäyttäytymisensä suhteen. Näin ei aina ole, ja joskus se on väärä odotus…”

Meidän ei siis pidä katsoa vain ”johtamistasoa”, vaan myös aina sen takana oleva henkilö/persoonallisuus: pelkkä siellä oleminen ei pitkällä tähtäimellä tarkoita hyvää. Ja ”fuksi” ei sinänsä ole vihreä korvien takana.

About admin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *