Arvoindeksoidun sijoittamisen tehokkuus

Kuten aiemmissa artikkeleissa totesimme, vuosi 2019 on ollut loistava vuosi rahoitusmarkkinoille johtuen markkinoiden elpymisestä vuoden 2018 lopulla, ainakin syyskuun lopussa, tapahtuneen hälyttävän laskun jälkeen. Tässä artikkelissa esittelemme arvoindeksisijoittamisen tehokkuutta arvosijoitusrahastoihin verrattuna.

Sijoitus arvoon, kuten olemme nähneet muissa yhteyksissä, ovat olleet heikompia 10 vuoden ajan. Mutta tämä vuosi ei ole ollut poikkeus ja se on hyötynyt markkinoiden merkittävästä elpymisestä, ja vaikka se on edelleen muita tekijöitä alhaisempi vuoden aikana, jonkin verran elpymistä on havaittu elokuussa 2019.

Kaikkien omaisuusluokkien hyvä yleinen kehitys on siirretty inbestMe Value -salkkuihin, jotka kerääntyvät keskimäärin 11,7 %.

Arvoindeksisijoittamisen tehokkuus vs. sijoitusrahastot vuonna 2023

Kuten edellisestä kuvasta näkyy, olemme toistaneet analyysin 30.9.2019 vertaamalla jälleen kahden ETF:n kehitystä arvoltaan kolmeen Espanjan tunnetuimpiin rahastoihin ja arvoltaan varakkaaseen sijoitukseen sekä inbestMe-salkkuun. Arvo 8 (profiili 8).

Valitsimme tuolloin nämä arvosijoitusrahastot edustaviksi. Ilmeisesti muut voivat tehdä paremmin ja joku saattaa kyseenalaistaa valinnan. Joka tapauksessa ehdotamme analyysin toistamista säännöllisin väliajoin, jotta sillä on enemmän tilastollista pätevyyttä.

Kannattavuus on lähes kaikissa tapauksissa ollut positiivinen. Erotu joukosta, etenkin kaaviossa inbestMe Value 8 -salkku 15,2 %:lla johtaa selkeästi sijoitusta. Kaksi muuta ETF:ää (iShares ja Vanguard) ovat lähellä inbestMe Value 8 -salkun tuottoa, vaikka ne jäävätkin 1,25 % alle.

Kolmen sijoitusrahaston keskiarvo säilyy 4,8 prosentissa eli yli 10 prosenttiyksikköä alle inbestMe Value 8 -salkun ja jopa alle sijoitusrahastojen painotetun keskituoton. (invercon mukaan), joka kerää 5,3 %.

Lähimpänä inbestMe Value 8:aa oleva arvosijoitusrahasto Bestinverin rahasto on yli 3 pistettä jäljessä. Lisäksi Azvalor-sijoitusrahasto on lähes 11 pistettä alle. Cobas-sijoitusrahasto on kaukana jäljessä, lähes 17 pistettä 1,9 prosentin negatiivisella tuotolla. Lisäksi vertaamalla tätä kaaviota ensimmäiseen kaavioon näemme, että KAIKKI inbestMe Value -salkut, mukaan lukien profiili 1 (joissa 4,9 %, joissa on vain 10 % osakkeista), ylittäisivät sijoitusrahastojen keskiarvon arvoltaan. Profiili 2 ylittäisi tämän keskiarvon jo 2,7 pisteellä ja kaikki muut erittäin selvästi.

Passiivisesti hoidetun sijoitustoiminnan selkeä ylivoima pitkällä aikavälillä tunnetaan hyvin ja ylittää selvästi kaikki aktiivisesti hoidetut sijoitusrahastot. Näillä vertailuilla pyrimme heijastamaan, että tämä ylivoima on havaittavissa myös erityistapauksissa ja tarkemmin arvosijoittamisessa.

Ehdottomasti, indeksiarvosijoittaminen on selvästi kannattavampaa kuin tämä arvosijoitusrahastootos ainakin vuoden 2019 ajan. Katsotaan myöhemmin mitä tapahtuu pidemmällä aikavälillä.

Arvoindeksoidun sijoittamisen tehokkuus vs. Arvoindeksoidut rahastot pidemmällä aikavälillä.

Tiedämme, että muutamassa kuukaudessa voi tapahtua mitä tahansa. Katsotaan mitä pidemmällä aikavälillä tapahtuu. Kahta viimeistä vuotta ovat leimanneet jyrkät liikkeet rahoitusmarkkinoilla Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasodan, korkotason muutosten ja globaalin talouden taantuman pelon vuoksi.

Oma käsittely Bloombergin tiedoilla

Edellisessä kuvassa tarkastelemme kokonaistuottoa vuodesta 2018 syyskuun 2019 loppuun. Tällä jaksolla vain kaksi omaisuutta sai merkittävää positiivista tuottoa, mikä on hyvä indikaattori monipuolistamisen merkitystä korkean volatiliteetin aikana.

Tämän pidemmän ajanjakson aikana, johon sisältyy edellä mainittu epävakaus, inbestMe Value 8 -salkku saavuttaa tuoton 5,5 % ennen negatiivista keskiarvoa -viisitoista% kolmen sijoitusrahaston ollessa negatiivinen, eli ero on 20 %.

Kaikki inbestMe Value -salkut, myös se, jossa on vain 10 % omaa pääomaa (Profiili 1), tuottaisivat arvosijoitusrahastojen keskiarvon. Ero kauden parhaaseen Value-sijoitusrahastoon (Bestinver -4 %) on 9,5 prosenttiyksikköä. On totta, että Cobas-rahaston heikko tuotto määrää vertailun. Silti jos poistaisimme sen, inbestMe Value 8 ylittäisi kahden muun rahaston keskiarvon yli 11 pisteellä.

InbestMe Value -salkut tarjoavat, kuten aiemmin mainittiin, altistumisen arvosijoittaminen Yhdessä hajautetun globaalin sijoituksen kanssa se suojaa sinua epäsysteemiseltä riskiltä, ​​jota alue, tietty markkinasektori tai omaisuusluokka saattaa kokea.

On totta, että kaikki salkut eivät ole vertailukelpoisia, koska mainitut rahastot ja arvoltaan ETF:t ovat 100 % vaihtuvaa tuottoa, mutta on huomioitava, että juuri varojen hajautus tässä strategiassa inbestMe Value 8 (80 % vaihtuva tuotto ja 20 % korkotuotto) tekee salkuistamme tehokkaampia yksittäisiin sijoitusrahastoihin verrattuna.

Kannattavuuden lisäksi toinen korostettava mittari on kuhunkin salkkuun liittyvä volatiliteetti. Volatiliteetti on mittari, jota käytetään riskitason mittaamiseen, koska se mittaa, kuinka paljon omaisuuden hinta vaihtelee. Mitä enemmän omaisuuserän hinta vaihtelee, sitä suurempi on sen volatiliteetti.

InbestMe-tiimin tekemän tutkimuksen tapauksessa salkun volatiliteetti on pienempi ja siten pienempi riskion inbestMe Value 8 -salkku, jonka vuotuinen volatiliteetti on tällä kaudella 9,6 %huomattavasti pienempi kuin keskimääräinen 13,5 prosentin volatiliteetti vuodessa.

Tiivistettynä, inbestMen arvoindeksoitu hallinta on merkittävästi parempi kuin valitut tekijänarvorahastot myös vuosina 2018/2019 sekä kannattavuuden että volatiliteetin (riskiindikaattori) osalta.

Arvoindeksoidun sijoittamisen tehokkuus vs. Arvoindeksirahastot muut parametrit

Oma käsittely Bloombergin tiedoilla

Muut lisätiedot näkyvät yllä olevassa taulukossa. Niitä kaikkia ehtona on levoton 2018. Pitkällä aikavälillä niiden pitäisi parantua kaikissa tapauksissa merkittävästi.

Sharpen suhde:

Se on mittari, joka mittaa volatiliteettikorjattua tuottoa (riski) ja siksi mitä korkeampi kerroin, sitä parempi sijoitus (parempi riskikorjattu tuotto).

Näet selvästi inbestMe Value 8 -salkun tehokkuuden kertoimella 0,36, joka on yli ETF-rahastojen keskiarvon 0,18:lla ja ylittää rahastot, joiden keskiarvo on -0, 58.

Hän Max Drawdown (tai pudota korkeuksista):

Se mittaa pudotuksen prosenttiosuutta huipusta pohjaan mainitulla ajanjaksolla. Tänä myrskyisenä aikana ne ovat suhteellisen korkeat.

Voidaan nähdä, kuinka arvo-ETF:t kärsivät pienempiä koon pudotuksia (keskiarvo -15,9 %) verrattuna kuvattuihin sijoitusrahastoihin (keskiarvo -26,7 %). inbestMe Value 8:n pudotus oli maltillisin -12,5 %.

Vuotuiset kokonaiskulut (TER):

Suuri ero, joka näkyy arvosijoitusrahastojen ja ETF:ien välillä, on nähtävissä vuosittaiset kokonaiskulut (TER). Se heijastuu sijoitusrahastojen palkkioihin ja kuluihin vuosittaisena keskiarvona 1,82 % ja joillakin on myös a poistumiskulut asti 4 %.

Arvo-ETF:ien keskimääräinen TER on 0,27 % vuodessa. Tämä muuttuja voi olla täysin lopullinen pitkällä aikavälillä. Jotta tekijän arvon sijoitusrahasto pärjää paremmin kuin arvo-ETF, sen on tarjottava a 1,55 % kannattavuudesta enemmän vuosi vuodelta, eli joka vuosi. Ja tämä ei ole havaitsemiemme tilastojen mukaan ollenkaan taattu.

Arvoindeksisijoittaminen ostaa ”enemmän arvoa” kuin arvosijoitusrahastot

Arvosijoitusstrategiassa ostetaan hyviä yrityksiä, joilla on selkeitä kilpailuetuja, jotka ovat aliarvostettuja niiden luontaiseen arvoon nähden.

Arvosijoittamisen perustavanlaatuinen vertailu

Edellisestä taulukosta näet fundamenttien vertailun sijoitusrahastojen ja ETF:ien välillä, ja näkyy selvästi, että arvoltaan ETF:t ostavat yleensä ”Lisää arvoa” (alemmat suhdeluvut) osakkeen hinnan suhteen tulokseen, kassavirtaan ja kirjanpitoarvoon.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämän analyysin jälkeen voimme vahvistaa indeksiarvosijoittamisen ylivoimaiset edut verrattuna joihinkin tunnetuimpiin tekijänarvoisiin sijoitusrahastoihin.

InbestMen ehdottama arvoindeksihallinta tarjoaa korkeampi tuotto, pienempi riski, pienempi riskikorjattu volatiliteetti, alhaisemmat kustannukset ja paremmat perustekijät (arvosijoittamisen perusta), joka osoittaa indeksoidun arvosijoittamisen tehokkuuden.

Hyöty älykäs monipuolistaminen Se näkyy inbestMe Value 8 -salkussa, joka ylittää tuotto- ja volatiliteettimittarit. Tiedämme, että tämä analyysi ei ole vielä kovin edustava, ja olemme varmoja, että osa näistä kirjailijakokoelmista paranee tulevaisuudessa.

Olivat myös vakuuttunut siitä, että pitkällä aikavälillä arvoindeksoitu sijoittaminen voittaa tekijänarvoin sijoittamisen, aivan kuten indeksoitu sijoittaminen yleensä ylittää aktiivisen johtamisen. Jatkamme näiden tietojen ilmoittamista vahvistaaksemme ne.

About admin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *